สกรีนบล็อก Silkscreen

สกรีนบล็อก

สกรีนเสื้อ แบบ สกรีนบล็อก (Silk Screen) จะเป็นการสกรีนยุคเก่าแต่มีความคงทนอย่างมาก เหมาะสำหรับงานตัวอักษร ใช้สีไม่มาก เน้นราคาถูก “สั่งขั้นต่ำ 10 ตัว”

🧲 ค่าสกรีนบล็อก 🧲

 • 10-50 ตัว สกรีน 1 สี = 20 บาท
 • 51-99 ตัว สกรีน 1 สี = 15 บาท
 • 100 ตัวขึ้นไป สกรีน 1 สี = 10 บาท

➕ สกรีนสีที่ 2 บวกเพิ่ม 10 บาท
_____________________________

🅱️ ค่าบล็อกสกรีน🅱️

 • บล็อกขนาดโลโก้ 3-4 นิ้ว = 200 บาท
 • บล็อกขนาด A4 = 250 บาท
 • บล็อกขนาด A3 = 400 บาท
 • บล็อดใหญ่กว่า A3 = ประเมินตามขนาด

📝หมายเหตุ 📝

 1. สกรีนเสื้อจำนวน 500 ตัวขึ้นไป ฟรี! ค่าบล็อกสกรีน
 2. ราคาบล็อกสกรีนเป็นบล็อกชั่วคราว เก็บได้ 1 เดือน
 3. หากต้องการนำบล็อกกลับ บวกเพิ่มบล็อกละ 150 บาท

การพิมพ์ซิลค์ สกรีนบล็อก (Silkscreen) คือ กระบวนการพิมพ์แบบหนึ่งโดยใช้แม่พิมพ์ที่มีรูพรุนเล็ก ๆ ในการพิมพ์ภาพหรือข้อความลงบนวัสดุต่างๆ เช่น ผ้า กระดาษ พลาสติก เป็นต้น กระบวนการพิมพ์ซิลค์สกรีนเริ่มต้นด้วยการเตรียมแม่พิมพ์ โดยนำแผ่นผ้าไหมหรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายผ้าไหมมาขึงบนกรอบไม้ จากนั้นใช้น้ำยาเคมีทำปฏิกิริยากับผ้าไหม ทำให้ผ้าไหมบริเวณที่ต้องการพิมพ์สกรีนกลายเป็นฉนวนกันสี จากนั้นนำแผ่นฟิล์มที่มีภาพหรือข้อความที่ต้องการพิมพ์มาวางบนผ้าไหม แล้วใช้หมึกพิมพ์หรือสีที่ผสมกับสารเคมีพิเศษ ทาลงบนฟิล์ม หมึกหรือสีจะซึมผ่านรูพรุนของผ้าไหมลงบนวัสดุที่อยู่ด้านล่าง เมื่อลอกฟิล์มออก ภาพที่พิมพ์จะปรากฏอยู่บนวัสดุ

กระบวนการพิมพ์ซิลค์สกรีนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

 • การพิมพ์ซิลค์สกรีนแบบ Manual คือ การพิมพ์แบบใช้มือ โดยช่างพิมพ์จะเป็นผู้ควบคุมการพิมพ์ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับงานพิมพ์จำนวนน้อยหรืองานที่ต้องการความละเอียดสูง
   
 • การพิมพ์ซิลค์สกรีนแบบ Automatic คือ การพิมพ์แบบใช้เครื่องจักร โดยเครื่องจักรจะทำหน้าที่พิมพ์ภาพหรือข้อความลงบนวัสดุ เหมาะสำหรับงานพิมพ์จำนวนมากหรืองานที่ต้องการพิมพ์ซ้ำ ๆ

การพิมพ์ซิลค์สกรีนมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • สามารถพิมพ์ภาพหรือข้อความได้หลากหลายรูปแบบ
 • สามารถใช้พิมพ์บนวัสดุได้หลากหลายชนิด
 • สามารถพิมพ์งานได้ปริมาณมาก
 • ต้นทุนการผลิตไม่สูงมาก
วิธีการสกรีนบล็อก จะถูกกว่า การ สกรีน DFT ค่อนข้างมาก เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการสกรีน สีน้อยๆ ราคาเหมาะสม