แบบฟอร์มส่งลายสกรีน
*ลูกค้าสามารถอัพโหลดไฟล์สกรีนได้ผ่านแบบฟอร์มนี้ กรุณาระบุรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง*
ชื่อผู้ติดต่อกับแอดมิน
สำหรับแอดมินติดต่อกลับ
ขนาดลายสกรีน ตำแหน่ง / จำนวน
 อัพโหลด
สามารถอัพโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์